Heel de Mens Massage voor iedereen

Wie ben ik

Mijn Naam is Lucia Lunter

 

Massages geven is hetgeen waar ik voornamelijk mee bezig ben.

Ik geef massages bij de mensen thuis of in hun tehuis. Ik ben een gediplomeerd masseuse die bekend is met verschillende massagevormen.

Mijn specialiteit is het geven van massages aan mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking.

Ook heb ik me gespecialiceerd in het geven van massages aan mensen met dementie. Ik heb de opleiding Touch for Care bij dementie doorlopen.

 

Massage bij mensen met dementie

 

Voor mensen met dementie is het heel belangrijk dat ze benaderd worden als de mens die ze nog steeds zijn. Weliswaar zijn ze helaas ziek, maar ze hebben nog steeds hun primaire behoeftes als aanraken, strelen en knuffelen. Massage is bij hen dan ook vooral een manier van omgaan en benadering. Dit met het doel dit primaire, langst aanwezige, gebied te prikkelen.

 

Lucia Lunter

Bunzing 4

5508 NZ Veldhoven

06-25174861

Massage bij mensen met een beperking

Het wordt vaak beweerd dat het erg lastig , zo niet onmogelijk, is om mensen met een verstandelijke en diverse andere beperkingen en autisme te masseren. Ze zouden aanraken vaak niet zo fijn vinden.

Tja, dat denken we meestal. Maar in veel gevallen is het tegendeel waar. Het is alleen belangrijk om uit te zoeken hoe je de mensen het best kan benaderen.

 

Hieronder enkele regels van de afstudeeropdracht van 2007 Marianne Kleinstra.

“vastgesteld kan worden dat massage een positieve invloed heeft op het gedrag van (autistische) kinderen. Het slaappatroon van de kinderen verbetert, ze kunnen beter ontspannen, zijn in staat meer gedeelde aandacht op te brengen, hebben minder problemen met aanraken, vertonen meer sociaal gedrag, communiceren meer en kunnen zich beter concentreren. Voor al deze aspecten is in meer dan 1 onderzoek een positief resultaat gevonden.”

 

Marianne heeft alleen het gedrag en gedragsveranderingen bij kinderen onderzocht. Maar je mag ervan uitgaan dat dit hetzelfde geldt voor volwassenen.

Masseren is een mooie vorm om contact te maken en te communiceren met cliënten met een verstandelijke beperking. Het geeft ze een klein beetje het vertrouwen terug dat aanraking ook fijn en plezierig kan zijn. Het is een momentje van absolute aandacht alleen voor de cliënt. Het wordt niet onderbroken door andere zorgtaken.

 

Massage voor iedereen!

Heel de mens laat je weer heel voelen